Information om tjänsten

HRT:s Färdsättsräknare definierar på basis av dina svar hurdan trafikanttyp du är på dina resor till och från arbetet eller skolan samt på resor under fritiden. Med hjälp av några bakgrundsfrågor jämför räknaren dina svar med resultat från HRT:s trafikundersökning.

Beställ enkätens resultat till din e-post och spara dem om du vill granska dem senare. Dina kontaktuppgifter kopplas inte ihop med dina svar och de används inte heller i HRT:s kundkommunikation om du inte tillåter det.

Arbetsgivare, ta kontakt

Färdsättsräknaren är en lätt version av arbetsvägsräknare som är riktad till arbetsgivare. Med hjälp av arbetsvägsräknaren får arbetsgivaren konkret information om sina anställdas resor till och från arbetet och behov anknutna till resorna samt om medel för att ändra dessa resor i mer hållbar riktning.

Hållbara färdsätt för med sig kostnadsbesparingar, förbättrar personalens trivsel i arbetet, minskar arbetsplatsens kolfotspår och stödjer miljö- och samhällsansvarighet. Fråga mer yrityspalvelut@hsl.fi.